Farsta strand
B J U R Ö

Stockholmshusen är hållbara bostäder och hus som ritas för att passa väl in i stadsmiljön

Bjurö ligger vid Nordmarksvägen och Ullerudsbacken i Farsta Strand i nära anslutning till kollektivtrafiken och omfattar fyra flerbostadshus med 92 lägenheter av så kallade Stockholmshus.

Stockholmshusen är en satsning från Stockholms Stad och de allmännyttiga bostadsbolagen i staden med syfte att i hög takt skapa många nya hyresrätter. Tillsammans med byggföretagen tas ett helhetsgrepp på byggprocessen för att korta ledtider och skapa bra bostäder på så kort tid som möjligt. Det rör sig om hållbara bostäder och hus som ritas för att passa väl in i stadsmiljön. Genom att entreprenörer involveras tidigt i processen skapas möjligheter till kortare byggtid och lägre kostnader.

Ett Stockholmshus ska vara ett bra exempel på hur en hustyp kan byggas med hög kvalitet avseende god arkitektur och bra material.

Beställare

Skanska Sverige AB

Projektnamn

Bjurö

Plats

Farsta strand

Omfattning

4000 m²

Byggår

2021

Miljöklassning

Miljöbyggnad Silver

Material

Puts, Sto Therm PIR

Fasadera Play
Bjurö - Fasadera AB
Bjurö
Bjurö - Projekt bilder
Bjurö

Puts på högpresterande PIR isolering enligt fasadsystemet Sto Therm. Med den självrengörande ytputsen StoLotusan® säkerställs att fasadytan i varierande kornstorlek håller sig fin i många år.

Bjurö - Fasadera AB
Bjurö
Bjurö - Fasadera AB
Bjurö
Bjurö - Projekt bilder
Bjurö
Bjurö - Fasadera AB
Bjurö
Nästa Projekt
Liljeholmen
S Y L L E N