Täby Park
O P A L E N

ETT AV SVERIGES STÖRSTA STADSBYGGEN

Täby Park är bland de största stadsbyggena i Sverige: en helt ny stadsdel på det tidigare galoppfältet intill Täby centrum. Ytan frigjordes när galoppverksamheten flyttade år 2016, den omfattar 70 hektar och motsvarar två Gamla stan. En helt unik möjlighet öppnades att bygga en modern stadsdel från grunden, alldeles nära huvudstadskärnan.

BOSTADSKVARTERET

Vid Boulevarden – huvudgatan i nya stadsdelen Täby Park ligger Kvarteret Opalen. Kvarteret består av 142 lägenheter och har utformats med hänsyn till de fyra sidornas skilda karaktärer. Mot boulevarden ges kvarteret en robust front med publika sockelvåningar, kvartersgatorna får en lägre byggnadshöjd och bearbetade portiker mot gården. En sammanhållen gestaltning av sockelvåningen binder ihop kvarteret. Mycket omsorg har lagts vid detaljutformningen, för att skapa omhändertagna stadsrum och en trivsam boendemiljö. Kvarteret innehåller även ett LSS-boende.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Projekteringsarbete från systemhandlingsskede till färdig helhetslösning för det yttreklimatskalet beståendes av puts på isolering enligt fasadsystemet Sto Therm Mineral, ventilerade fasader med ThermoWood® träpanel, platsmurade tegelfasader med handslaget tegel från Matzen Teglværk och avslutningsvis socklar i granitkeramik för en lång hållbarhet samt lättsam drift och skötsel.

FASADTEGEL MATZEN

Peter Matzen är åttonde generationen tegelbruksägare av Carl Matzens Teglværk. Historien sträcker sig ända tillbaka till 1750 med en enkel produkt. Idag är ambitionen att varumärket skall kännetecknas av ett visionärt, internationellt och innovativt tänkande. För att uppnå de mest unika tegelstenarna experimenterar han med tekniker, färger och format. Bränningen är också en faktor till ett unikt och hållbart tegel. Han vill också bevara företagets långa historia. Ett anrikt och gammalt danskt företag med solida rötter i dansk lera skapar pålitlighet.

Beställare

Skanska Sverige AB

Projektnamn

Opalen

Plats

Täby Park, Opalen

Omfattning

6 000 m²

Slutfört

2020

Miljöklassning

Svanenmärkt

I blickfånget

Tegelfasaden

Material

Puts, Sto Therm Mineral, Ventilerad träfasad, ThermoWood®, Tegelfasad, Matzen Teglværk Red Shad, Sockel, Granitkeramik

Fasadera Play
Opalen - Fasadera AB
Opalen
Opalen - Fasad Bilder
Opalen
Opalen - Projekt bilder
Opalen
Opalen - Fasadera AB
Opalen
Opalen - Fasadera AB
Opalen
Opalen - Bild fasad
Opalen
Opalen - Bilder
Opalen
Opalen - Fasadera AB
Opalen
Nästa Projekt
Täby Park
K L Ö V E R N