Täby Park
K L Ö V E R N

ETT AV SVERIGES STÖRSTA STADSBYGGEN

Täby Park är bland de största stadsbyggena i Sverige: en helt ny stadsdel på det tidigare galoppfältet intill Täby centrum. Ytan frigjordes när galoppverksamheten flyttade år 2016, den omfattar 70 hektar och motsvarar två Gamla stan. En helt unik möjlighet öppnades att bygga en modern stadsdel från grunden, alldeles nära huvudstadskärnan.

BOSTADSKVARTERET

Klövern är det absolut första kvarteret som färdigställs i det stora nya stadsbyggnadsområdet Täby Park, som ligger i korsningen mellan boulevarden och stadsgatan som löper parallellt med den blivande Stadsdelsparken och fortsätter till Roslagsbanans station.

Stadsdelen och kvarteren har en tydlig hållbarhetsprofil och husen byggs så att hög energieffektivitet uppnås med låga uppvärmningskostnader som följd. Totalt finns 140 lägenheter i kvarteret fördelat på åtta trapphus, varav två ligger som separata lägre hus mot skolan och grannkvarteret.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Projekteringsarbete från systemhandlingsskede till färdig helhetslösning för det yttreklimatskalet beståendes av puts på isolering enligt fasadsystemet Sto Therm Mineral, ventilerade fasader med ThermoWood® träpanel, platsmurade tegelfasader med handslaget tegel från Matzen Teglværk och avslutningsvis en våningshög naturstenssockel i Norrvange Beige.

FASADTEGEL MATZEN

Peter Matzen är åttonde generationen tegelbruksägare av Carl Matzens Teglværk. Historien sträcker sig ända tillbaka till 1750 med en enkel produkt. Idag är ambitionen att varumärket skall kännetecknas av ett visionärt, internationellt och innovativt tänkande. För att uppnå de mest unika tegelstenarna experimenterar han med tekniker, färger och format. Bränningen är också en faktor till ett unikt och hållbart tegel. Han vill också bevara företagets långa historia. Ett anrikt och gammalt danskt företag med solida rötter i dansk lera skapar pålitlighet.

Beställare

Skanska Sverige AB

Projektnamn

Klövern

Plats

Täby Park

Omfattning

6 000 m²

Slutfört

2020

Miljöklassning

Svanenmärkt

I blickfånget

Tegelfasaden

Material

Puts, Sto Therm Mineral, Ventilerad träfasad, ThermoWood®, Tegelfasad, Matzen Teglværk Red Shade, Naturstensockel, Norrvange

Fasadera Play
Klövern - Fasadera AB
Klövern
Klövern - Projekt bilder
Klövern
Klövern - Fasadera AB
Klövern
Klövern - Fasadera AB
Klövern
Klövern - Projekt bilder
Klövern
Klövern - Fasadera AB
Klövern
Klövern - Fasadera AB
Klövern
Klövern - Projekt bilder
Klövern
Nästa Projekt
Farsta strand
B J U R Ö