Täby Park
S C I L L A

ETT AV SVERIGES STÖRSTA STADSBYGGEN

Täby Park är bland de största stadsbyggena i Sverige: en helt ny stadsdel på det tidigare galoppfältet intill Täby centrum. Ytan frigjordes när galoppverksamheten flyttade år 2016, den omfattar 70 hektar och motsvarar två Gamla stan. En helt unik möjlighet öppnades att bygga en modern stadsdel från grunden, alldeles nära huvudstadskärnan.

BOSTADSKVARTERET

Mitt emellan tre parker och på ett mysigt torgläge, hittar du kvarteret Scilla, ett netto-nollenergihus. Det innebär att Scilla producerar lika mycket förnybar energi som det använder. Förutom att Scilla har lägre energibehov än dagens krav på nyproducerade bostäder är det självklart också Svanenmärkt samt innehar Skanskas egen klassning ”mörkgrönt” vilket innebär extremt höga hållbarhetskrav.

Kvarteret Scilla består av två husdelar – den ena ligger stadsmässigt mot områdets centrala torg och två stadsparker, den andra vetter mot en mer småskalig grannskapspark i söder. Varje trapphus har en kulör som avviker från sina närmaste grannar. Putsfärgerna är varmtonade vita, grå, gula och beige. I det framträdande läget vid torget, har vi våningshöga socklar i stående tegel med reflekterande fogar.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Projekteringsarbete från systemhandlingsskede till färdig helhetslösning för det yttreklimatskalet beståendes av puts på högpresterande PIR isolering enligt fasadsystemet Sto Therm PIR, Sto Signature Linear 20, ventilerade fasader med ThermoWood® träpanel, våningshöga socklar i stående tegel med reflekterande fogar och avslutningsvis socklar i granitkeramik för en lång hållbarhet samt lättsam drift och skötsel.

NETTO NOLLENERGI I SCILLA

Scilla har planerats och byggts för att ha ett så lågt energibehov som det är möjligt. Ett välisolerat och tätt klimatskal och bra materialval är en viktig del av lösningen. Isolerglas i fönsterna skyddar mot buller och bidrar samtidigt till jämn inomhusvärme. Isolering i väggar och tak är så kallad PIR-isolering som möjliggör energibesparing genom att bidra till att endast de nödvändiga ytorna värms upp. För att klara netto nollenergi måste Scilla även producera förnybar energi som behövs för värme, eventuell kyla, varmvatten och fastighetsel i kvarteret under ett år.

Beställare

Skanska Sverige AB

Projektnamn

Scilla

Plats

Täby park

Omfattning

6 000 m²

Slutfört

Pågår

Miljöklassning

Svanenmärkt, Mörkgrönt

I blickfånget

Tegelfasaden, Sto Signature Linear 20

Material

Puts, Sto Therm PIR + Sto Signature Linear 20, Ventilerad träfasad, ThermoWood®, Tegelfasad, Sto Brick, Sockel, Granitkeramik

Nästa Projekt
Järvastaden
P Y R O L A N