Täby
S T R A N D V I L L O R N A

BOSTADSKVARTERET

Strandvillorna ligger vackert belägna vid den södra delen av Hägernäs strand med fantastisk utsikt över vattnet. Föreningens fastighet omfattar 5 flerbostadshus i 4 våningar, med 8 lägenheter i varje hus, totalt 40 lägenheter.

Kvarteren är små och lummiga med många gamla löv- och barrträd bevarade. De flesta av lägenheterna har direkt sjöläge med härliga uteplatser, balkonger och terrasser.

Hägernäs Strand ligger i Södra Hägernäs i Täby. Markområdet som tidigare användes av Sjöflygflottiljen F2, men som nu är exploaterat som bostadsområde med flerbostadshus, är beläget vid Stora Värtan och bjuder på en vidsträckt sjöutsikt.

Kanslihuset och Betonghangaren, som nu är garage, är exempel på K-märkta byggnader som bevarats från tiden då flygflottiljen fanns här.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Puts på premium isolering med Weber Serporoc MK2 fasadsystem. Ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad. Ytputsen består av skrapad rivputs med glimmer s.k. Terrasit. Rivputsen är baserad på naturmaterial vilket innebär att fasaden får ett levande utseende som följer vädrets växlingar.

Beställare

JM AB

Projektnamn

Strandvillorna

Plats

Täby

Omfattning

2 500 m²

Slutfört

Pågår

I blickfånget

Hantverkarnas skicklighet och kunskap

Material

Weber Serporoc MK2

Nästa Projekt
Täby park
O P A L E N